Сигналізатор граничних опорів СГО-01 АС

ПРИЗНАЧЕННЯ

Сигналізатори граничних опорів СГО-01 АС (далі – сигналізатори) призначені для видачі інформації про вихід значення опору резистивного давача за встановлені гарантовані межі (зони).
Сигналізатори відносяться до класу безпеки 3НК згідно з НП 306.2.141.
Ступінь захисту сигналізаторів ІР 30 згідно з ГОСТ 14254.
Робочі умови застосування сигналізатора:
– температура навколишнього середовища від 1 до 50ºС;
– відносна вологість повітря 80% при температурі 35ºС;
– атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа.
Сигналізатор має наступну характеристику перетворення опору резистивного давача:
– Зона І: 0 ≤ Rд ≤ R1max;
– Проміжна Зона: R1max ≤ Rд ≤ RIImin;
– Зона ІI: RIImin ≤ Rд ≤ ∞,
де Rд – значення опору резистивного давача;
R1max, RIImin – максимальне та мінімальне значення опорів зон гарантованої сигналізації згідно таблиці


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Варіант виконання
гарантованої зони
сигналізації
Зона опору зон гарантованої сигналізації, кОм
Зона I (спрацювання)
0 ≤ Rд ≤ R1max
Зона II (відпускання)
RIImin ≤ Rд ≤ ∞ (100000);
СГО-01-Е АС
від 0 до 2,0
від 10,0 до 100000
СГО-01-М АС
від 0 до 10,0
від 50,0 до 100000
СГО-01-Р АС
від 0 до 50,0
від 220,0 до 100000
СГО-01-В АС
від 0 до 200,0
від 1000,0 до 100000

Сигналізатори забезпечують наступні види сигналізації при знаходженні значень опору резистивних давачів в зонах гарантованої сигналізації:
– світлова сигналізація спрацювання (зона І), відпускання (зона II) і проміжна зона;
– електрична сигналізація спрацювання (зона І) і відпускання (зона II), у вигляді зміни вихідного опору комутуючих елементів в границях:
rmin < 0,5 Ом при спрацюванні і rmax > 5,0 МОм при відпусканні.
Сигналізатор при неполадках видає додатковий вихідний сигнал і світлову сигналізацію “Аварія”.
Сигналізатори забезпечують такі режими комутації:
– напруга постійного струму 110 В при струмі 1,0 А;
– напруга змінного струму 250 В при струмі 1,0 А.
Довжина лінії зв’язку сигналізатора з резистивним давачем не більша 200 м з індуктивністю 0,2 мГн; ємністю 0,02 мкФ для варіантів Е, М, Р і 0,01 мкФ для варіанту В.
Електричне живлення сигналізаторів повинно здійснюватись від мережі змінного струму напругою від 198 до 253 В, частотою (50 ± 2) Гц, частотою (50 ± 3) Гц протягом 10 с при напрузі мережі (220 + 22) В.
Потужність споживання не більше 3 В•А.
Середній наробіток на відмову не менше 120000 год, що відповідає ймовірності безвідмовної роботи 0,93 за 8000 год.
Середній строк служби сигналізаторів не менше 15 років.
Середній строк збережуваності сигналізаторів не менше 12 років.
Середній час відновлення працездатного стану сигналізаторів не більше 8 год.
Маса сигналізаторів не більше 1 кг.
Габаритні розміри сигналізаторів не більшими 70мм×80мм×210 мм.

Додаткові матеріали