Перетворювачі термоелектричні комбіновані ПТК-01 АС

ПРИЗНАЧЕННЯ

ПТК-01 АС призначені для перетворення температури теплоносія водо-водяних енергетичних реакторів та реакторів інших типів, а також температури повітря, газоподібних неагресивних середовищ та корпусів турбін у пропорційний електричний сигнал (т.е.р.с. або опір), включаючи компенсацію т.е.р.с. «холодних з’єднань» перетворювачів термоелектричних ПТК-01 АС.
ПТК-01 АС призначені для застосовуння в складі вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами атомних електростанцій, а також у інших галузях.
ПТК-01 АС відповідають класу безпеки 2Н згідно з НП 306.2.141.
ПТК-01 АС відповідають категорії сейсмостійкості І згідно з ПНАЭ Г-5-006.
Робочий діапазон перетворення температур ПТК-01 АС – від мінус 50 до 400 °С (для деяких варіантів ПТК-01 АС з термоперетворювачами опору – від мінус 50 до 200 °С).
Номінальний діапазон температури застосування – від 250 °С до 350 °С.
ПТК-01 АС з перетворювачами термоелектричними (ПТ) випускаються 1-го або 2-го класу точності.
На вимогу замовника ПТК-01АС з ПТ НСХ “К” і “N” можуть виготовлятися з індивідуальним градуюванням.
Випускаються ПТК-01 АС без вбудованих пристроїв компенсації т.е.р.с “холодних спаїв”.

Згідно ДСТУ 2858 ПТК-01 АС з термоперетворювачами опору (ТОП) з НСХ Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 випускаються з класом допуску А, В, С ( W100 =1,385055).
Показник теплової інерції ПТК-01 АС в залежності від виконання не більше ніж:
– 0,3 с – з неізольованими ПТ;
– 1,0 с – з ізольованими ПТ;
– 3,0 с – з вбудованим калібрувальним ТОП;
для ТОП ПТК-01 АС:
– 5,0 с – з діаметром занурювальної частини (4-5) мм;
– 20,0 с – з діаметром занурювальної частини (6-8) мм;
– 40,0 с – з діаметром занурювальної частини (9-10) мм.
За герметичністю до вимірюваного середовища ПТК-01 АС – герметичні.
За стійкістю до механічних навантажень ПТК-01 АС – віброміцні і вібростійкі, удароміцні і ударостійкі, сейсмоміцні і сейсмостійкі.
За захищеністю від дії навколишнього середовища ПТК-01 АС захищені від проникнення всередину пилу і води , ступінь захисту – ІР-65.
За наявністю контакту ПТ з металевою частиною захисної арматури ПТК-01 АС – ізольовані і неізольовані.
ПТ виготовляють з кабелю термопарного згідно з ДСТУ 3885 з мінеральною ізоляцією і термоелектродами, які утворюють термоелектричні пари К або N. Діаметр кабелю – 1,5; 2,0; 3,0; 4,5; 6,0; 8,0 мм залежно від виконання ПТК-01 АС.
ПТК-01 АС можуть бути виготовлені з термопарного кабелю з оболонкою зі сплавів жаростійких до температури 1000 °С (аналогічних Inconel 600) і 1260 °С (аналогічних Pyrosil або Super ХТ).
ПТК-01 АС відносяться:
– за режимом застосування – до виробів з неперервним режимом застосування;
– за можливістю ремонтування і відновлення – до неремонтопридатних і невідновлюваних виробів;
– за кількістю рівнів функціювання – до виробів, що мають три види функціювання: номінальний рівень, часткова відмова і відмова;
– за кількістю функцій – до двофункційних виробів;
– за кількістю каналів: до одноканальних, двоканальних та триканальних виробів.

За кількістю ПТ,ТОП і пристроїв компенсації ПТК-01 АС випускаються наступних модифікацій:

ПТК-01 АС виконань (рисунки В.16, В.17,В.17а, В.21, В.22, В.23, В.24, В.26) призначені для вимірювання температури води, мастила, повітря, пари, металоконструкцій, вальниць, статорних обмоток електричних машин та іншого обладнання на АЕС.
ПТК-01 АС можуть експлуатуватись з прокладками термоконтактними (рисунок В.25) виготовлених зі сплаву типу ХН45Ю.
Занурювана частина ПТК-01 1ХА(К)-1ТОП-ВА (рисунок В.7) ПТК-01 2ХА(К)-2ТОП-ВА (рисунок В.1) в умовах режиму важкої аварії (далі – ВА) витримує вплив температури 1260 °С не більше ніж 24 год.
Занурювана частина ПТК-01 2ХА(К)-3ТОП-ВА, ПТК-01 2НН(N)-3ТОП-ВА (рисунки В.1) в умовах ВА витримує дію температури 1260 °С не більше ніж 24 год, при цьому після границі 400°С точність перетворення вбудованого калібрувального ТОП не гарантується.

Додаткові матеріали: