ПрАТ Самбірський приладобудівний завод «ОМЕГА » виготовляє ряд приладів для визначення параметрів бурових розчинів. До них належать лабораторія глинистих розчинів ЛГР-3, яка призначена для контролю якості глинистих розчинів, прилади для визначення питомої ваги та водовіддачі бурового розчину, прилад для визначення статичної напруги зсуву, відстійник, циліндр стабільності та ін.