Датчик рівня ДР-02 АС

ПРИЗНАЧЕННЯ

Датчики рівня ДР-02 АС (далі – датчики) призначені для видачі оперативної інформації про наявність у заданій точці рівня електропровідної агресивної рідини в герметично закритих апаратах і для сигналізації про наявність чи відсутність електропровідних рідин у трубопроводах і відсіках.
Датчики не мають власного джерела живлення і не володіють сконцентрованою індуктивністю чи ємністю, тому в комплекті з сигналізаторами граничних опорів СГО-01 АС можуть встановлюватися у вибухонебезпечних приміщеннях всіх класів і зовнішніх установках згідно з класифікацією ДНАОП 0.001-1.32 розділу 4, в яких можлива наявність вибухонебезпечних сумішей II, ІІА, ІІВ, ІІС категорій та груп Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 згідно з ГОСТ 12.1.011.
Датчики відносяться до класу безпеки 2НК згідно з НП 306.2.141.
Типи і умовне позначення, діапазони робочих довжин занурення електрода, параметри розчинів приведені в таблиці

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип та умовне позначення
Глибина занурення, мм
Середовище
Діапазон температур, ºС
ДР-02/1 АС
Від 130 до 10000
Азотнокислі і лужні розчини
Солянокислі розчини
Від плюс 5 до плюс 110
Від плюс 5 до плюс 60
ДР-02/2 АС
Від 70 до 5000
Азотнокислі і лужні розчини
Солянокислі розчини
Від плюс 5 до плюс 110
Від плюс 5 до плюс 60
ДР-02/3 АС
Від 1000 до 40000
Азотнокислі і лужні розчини
Від плюс 5 до плюс 60

Датчики не порушують герметичність при тиску в апаратах від вакууметричного 0,06 МПа до надлишкового 0,6 МПа.
Датчики забезпечують нормальну роботу з індикаторними пристроями за умови протікання через електрод змінного струму до 50 мА і при напрузі не більше ніж 24 В частотою від 25 до 50 Гц.
Середній наробіток до відмови не менше ніж 133000 год, що відповідає імовірності безвідмовної роботи 0,94 за 8000 год.
Середній строк служби датчиків не менше ніж 10 років.
Середній термін збережуваності датчиків не менше ніж 10 років.
Середній час відновлення працездатного стану датчиків не більше ніж 2 год.
Габаритні розміри:
Довжина не більше:
– ДР – 02/1 АС – 10200 мм;
– ДР – 02/2 АС – 5200 мм;
– ДР – 02/3 АС – 40200 мм.
Діаметр не більше:
– 60 мм.
Маса датчиків не більше 10 кг.